The Japanese Society of Hematology

Japanese
Related articles
The 80th Annual Meeting of the Japanese Society of Hematology
The 10th JSH International Symposium 2019 in Ise-Shima

JSH Board Members 2017

Update: January 6, 2017

JSH Board Members 2017

President

Koichi Akashi

Vice Presidents

Itaru Matsumura Kinuko Mitani  

Executive Directors

Shigeru Chiba Hideo Harigae Atsushi Hirao
Keizo Horibe Yuzuru Kanakura Yoshinobu Kanda
Naoyuki Katayama Hitoshi Kiyoi Masahiro Kizaki
Norio Komatsu Yasushi Miyazaki Hideaki Nakajima
Shinji Nakao Midori Shima Kazuya Shimoda
Naoto Takahashi Akifumi Takaori Kenzaburo Tani
Shuichi Taniguchi Mitsune Tanimoto Takanori Teshima
Masaki Yasukawa    

Auditors

Junji Suzumiya Noriko Usui  

Congress President, JSH 2017

Masahiro Kizaki (Professor, Saitama Medical University)

Related articles
To Top